VÒI PHUN NƯỚC

Catalogue vòi phun nước

17/03/2017

Các mẫu vòi phun Vòi phun nước cây thông- Cascade Jet, Vòi phun nước hình dù – Calix Jet, Vòi phun nước cây dừa – Crown Jet, Vòi phun nước rẻ quạt fan Jet, Vòi […]

VÒI PHUN NƯỚC

Vòi phun nhạc nước nghệ thuật

17/03/2017

Các mẫu vòi phun Vòi phun nước Cascade Jet, Vòi phun nước Calix Jet, Vòi phun nước Crown Jet, Vòi phun nước fan Jet, Vòi phun nước Foamy column Jet, Vòi phun nước Geyser Jet, […]

Vòi phun nước hồ tự nhiên
VÒI PHUN NƯỚC

Vòi phun nước hồ tự nhiên

16/03/2017

Vòi phun nước cho hồ tự nhiên gổm các bộ phận: 1- Vòi phun nước, đèn led 2- Phao nổi đỡ bơm, dàn phun và vòi phun 3- Hệ thống cáp neo 4- Bơm chìm phun nước […]