Catalogue vòi phun nước

Catalogue vòi phun nước

Các mẫu vòi phun

Vòi phun nước cây thông- Cascade Jet, Vòi phun nước hình dù – Calix Jet, Vòi phun nước cây dừa – Crown Jet, Vòi phun nước rẻ quạt fan Jet, Vòi phun nước sủi bột Foamy column Jet, Vòi phun nước Geyser Jet, Vòi phun nước Lily Jet

Vòi phun aminar-fan
Chi tiết vòi phun nước aminar-fan
Chi tiết vòi phun nước aminar-fan
Vòi phun nước foamy column jet
Vòi phun nước foamy column jet
Chi tiết vòi phun foamy-column-jet
Chi tiết vòi phun foamy-column-jet
Vòi phun nước-geyser
Vòi phun nước-geyser
Bản vẽ kỹ thuật vòi phun Geyser
Bản vẽ kỹ thuật vòi phun Geyser
Vòi phun nước arum-lily-jet
Vòi phun nước arum-lily-jet
Chi tiết vòi phun Lily-Jet
Chi tiết vòi phun Lily-Jet

Theo https://www.dongduongpro.com/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*