Các mẫu vòi phun nước cho đài phun nước

Các mẫu vòi phun nước cho đài phun nước

Các mẫu vòi phun đài phun nước

Các mẫu vòi phun nước cho đài phun nước gồm có: Vòi phun nước cây thông- Cascade Jet, Vòi phun nước hình dù – Calix Jet, Vòi phun nước cây dừa – Crown Jet, Vòi phun nước rẻ quạt fan Jet, Vòi phun nước sủi bột Foamy column Jet, Vòi phun nước Geyser Jet, Vòi phun nước Lily Jet, Voi phun nozzle Lance Jet 8mm, Voi phun nozzle Lance Jet 10mm, Voi phun nozzle Lance Jet 12mm, vòi phun Mushroom Jet, vòi phun Palm Tree Jet, vòi phun  Raibow Jet

Vòi phun lance-jet-I
Vòi phun lance-jet-I
Chi tiết voi phun nozzle
Chi tiết voi phun nozzle
Voi phun nozzle
Voi phun nozzle
Chi tiết vòi phun lance-Jet-II
Chi tiết voi phun nozzle – lance-Jet-II
Voi phun nozzle - lance-jet-III
Vòi phun lance-jet-III
Bản vẽ kỹ thuật vòi phun lance-jet-III
Vòi phun cây dừa
bản vẽ chi tiết vòi phun palm-tree
Vòi phun jumping

Xem video vòi phun Jumping

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*