Các mẫu vòi phun nước cho đài phun nước

Các mẫu vòi phun nước cho đài phun nước

Các mẫu vòi phun nước cho đài phun nước gồm có: Vòi phun nước cây thông- Cascade Jet, Vòi phun nước hình dù – Calix Jet, Vòi phun nước cây dừa – Crown Jet, Vòi phun nước rẻ quạt fan Jet, Vòi phun nước sủi bột Foamy column Jet, Vòi phun nước Geyser Jet, Vòi phun nước Lily Jet, Voi phun nozzle Lance Jet 8mm, Voi phun nozzle Lance Jet 10mm, Voi phun nozzle Lance Jet 12mm, vòi phun Mushroom Jet, vòi phun Palm Tree Jet, vòi phun  Raibow Jet

Vòi phun lance-jet-I
Vòi phun lance-jet-I

Chi tiết voi phun nozzle
Chi tiết voi phun nozzle – Các mẫu vòi phun nước

Voi phun nozzle
Voi phun nozzle

Chi tiết vòi phun lance-Jet-II
Chi tiết voi phun nozzle – lance-Jet-II

Voi phun nozzle - lance-jet-III
Vòi phun lance-jet-III

Bản vẽ kỹ thuật vòi phun lance-jet-III

Vòi phun cây dừa

bản vẽ chi tiết vòi phun palm-tree

Vòi phun jumping

Thiết kế nhạc nước công viên Văn lang

Xem bài liên quan:

Quy trình thiết kế nhạc nước

Thiết kế sàn phun nước