Vòi phun nhạc nước nghệ thuật

Vòi phun nhạc nước nghệ thuật - Nhạc Nước Đông Dương

Vòi phun nhạc nước nghệ thuật – Công ty Đông Dương chuyên cung cấp các vật tư, thiết bị cho đài phun nước, hệ thống nhạc nước nghệ thuật. Chúng tôi có bán các loại đầu phun nước biến hình mới lạ và độc đáo như: Đàu phun biến hình, Đầu phun nước tạo hình cây thông, vòi phun hình nấm, béc phun tạo quả cầu nước, vòi phun rẻ quạt, Vòi phun hình Lily Jet.

Các mẫu Vòi phun nhạc nước nghệ thuật:

Vòi phun nước Cascade Jet, Vòi phun nước Calix Jet, Vòi phun nước Crown Jet, Vòi phun nước fan Jet, Vòi phun nước Foamy column Jet, Vòi phun nước Geyser Jet, Vòi phun nước Lily Jet

Vòi phun nhạc nước nghệ thuật - Vòi phun hình đài hoa
Vòi phun hình Lily Jet
Chi tiê1t vòi phun nước Lily Jet
Chi tiết vòi phun nước Lily Jet
Vòi phun nước cascade-jet - Vòi phun nhạc nước nghệ thuật
Vòi phun nước cascade-jet
Bản vẽ chi tiết vòi phun cascade-jet – Vòi phun nhạc nước nghệ thuật
Vòi phun nước 3 tầng - Nozzle crown Jet - Vòi phun nhạc nước nghệ thuật
Vòi phun nước 3 tầng – Nozzle crown Jet
Bản vẽ chi tiết vòi phun 3 tầng
Vòi phun rẻ quạt - Fan Jet - Vòi phun nhạc nước nghệ thuật
Vòi phun rẻ quạt – Fan Jet – Vòi phun nhạc nước nghệ thuật
Chi tiết vòi phun rẻ quạt - Fan Jet
Chi tiết vòi phun rẻ quạt – Fan Jet

Vòi phun nhạc nước nghệ thuật qua video

Giá các vòi phun tạo hình