Vòi phun nước hồ tự nhiên

Vòi phun nước nghệ thuật cho hồ tự nhiên

Vòi phun nước cho hồ tự nhiên gổm các bộ phận:

1- Vòi phun nước, đèn led

2- Phao nổi đỡ bơm, dàn phun và vòi phun

3- Hệ thống cáp neo

4- Bơm chìm phun nước

5- Lưới lọc rác

6- Dây điện nối bơm và đèn với tủ điện đặt trên bờ

Dưới đây là các mẫu đài phun nước cho hồ tự nhiên:

Vòi phun nước Double Trellis
Vòi phun nước Daffodil
Vòi phun nước Daffodil
Vòi phun nước Crown Gusher
Vòi phun nước Crown Gusher
Vòi phun nước Cascade
Vòi phun nước Cascade 3.0HP
Vòi phun nước Cascade 37.5HP
Vòi phun nước hồ tự nhiên 7.5HP
Vòi phun nước hồ tự nhiên Trellis 15.0 HP
Vòi phun nước hồ tự nhiên Super LiLy – 2.0HP

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*