Các mẫu đài phun nước cho hồ nước thự nhiên

Vòi phun đài phun nước cho hồ nước thự nhiên

Vòi phun nước cho đài nước lớn, hồ nước tự nhiên như sông, ao hồ, hồ nhân tạo.. Ta chọn vòi phun cho phù hợp với diện tích hồ, phù hợp với phong cảnh thiên nhiên xung quanh, đường kính vòi lớn hay nhỏ, chọn công suất bơm để có độ cao thích hợp, không ảnh hưởng bởi sức gió. Ta nên nhờ chuyên gia sẽ thiết kế và tính toán. Bên dưới là các đài phun nước cho hồ tự nhiên hay nhân tạo lớn.

Vòi phun đài phun nước
Vòi phun đài phun nước
Vòi phun đài phun nước Tornado
Vòi phun đài phun nước Tornado
Vòi phun đài phun nước Sky Geyser 7.5 HP
Vòi phun đài phun nước Sky Geuser
Vòi phun đài phun nước Sky Geuser
Vòi phun đài phun nước Majestic
Vòi phun đài phun nước Majestic
Vòi phun đài phun nước Lily 15 HP
Vòi phun đài phun nước Lily 15 HP
Vòi phun đài phun nước Geyser 25 HP
Vòi phun đài phun nước Geyser 25 HP

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*