Các mẫu đài phun nước cho hồ nước thự nhiên

Vòi phun đài phun nước cho hồ nước thự nhiên

Vòi phun nước cho đài nước lớn, hồ nước tự nhiên như sông, ao hồ, hồ nhân tạo.. Ta chọn vòi phun cho phù hợp với diện tích hồ, phù hợp với phong cảnh thiên nhiên xung quanh, đường kính vòi lớn hay nhỏ, chọn công suất bơm để có độ cao thích hợp, không ảnh hưởng bởi sức gió. Ta nên nhờ chuyên gia sẽ thiết kế và tính toán. Bên dưới là các đài phun nước cho hồ tự nhiên hay nhân tạo lớn.

Vòi phun đài phun nước
Vòi phun đài phun nước

Vòi phun đài phun nước Tornado
Vòi phun đài phun nước Tornado

Vòi phun đài phun nước Sky Geyser 7.5 HP

Vòi phun đài phun nước Sky Geuser
Vòi phun đài phun nước Sky Geuser

Vòi phun đài phun nước Majestic
Vòi phun đài phun nước Majestic

Vòi phun đài phun nước Lily 15 HP
Vòi phun đài phun nước Lily 15 HP

Vòi phun đài phun nước Geyser 25 HP
Vòi phun đài phun nước Geyser 25 HP

XEM TIẾP

VÒI PHUN NƯỚC

Catalogue vòi phun nước

17/03/2017

Các mẫu vòi phun Vòi phun nước cây thông- Cascade Jet, Vòi phun nước hình dù – Calix Jet, Vòi phun nước cây dừa – Crown Jet, Vòi phun nước rẻ quạt fan Jet, Vòi […]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*