Bảng báo giá thiết bị đài phun nước nghệ thuật

Bảng báo giá thiết bị đài phun nước nghệ thuật

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐÀI PHUN NƯỚC

Công Ty Ngoại Thất Đông Dương cung cấp bảng báo giá thiết bị đài phun nước nghệ thuật bao gồm các thiết vòi phun nước sau: đầu phun Nozzle, đầu phun Foamjet, đầu phun Cascade, đầu phun Waterdancing…

 • Đầu phun Cascade hình cây thông

Đầu phun Cascade hình cây thông - Bảng báo giá thiết bị đài phun nước nghệ thuật
Đầu phun Cascade hình cây thông – Bảng báo giá thiết bị đài phun nước nghệ thuật
 • Đầu phun Nozzle hình tia nước

Đầu phun Nozzle hình tia nước
Đầu phun Nozzle hình tia nước
 • Đầu phun Geishe hình cột

Đầu phun Geishe hình cột
Đầu phun Geishe hình cột
 • Đầu phun Colum

Đầu phun Colum
Đầu phun Colum
 • Đầu phun Foamjet

Đầu phun Foamjet
Đầu phun Foamjet
 • Đầu phun Mushroom hình cây nấm (dù)

Đầu phun Mushroom
Đầu phun Mushroom hình cây nấm (dù)
 • Đầu phun Fanjet hình cánh quạt (mỏ vịt)

Đầu phun Fanjet hình cánh quạt
Đầu phun Fanjet hình cánh quạt
 • Đầu phun Finger hình rẻ quạt (bàn tay 7 tia)

Đầu phun Finger hình rẻ quạt
Đầu phun Finger hình rẻ quạt
 • Đầu phun Waterdancing hình 6 tia nước múa

Đầu phun Waterdancing 6 tia nước
Đầu phun Waterdancing 6 tia nước
 • Đầu phun FireWorks hình 3 tầng

Đầu phun FireWorks hình 3 tầng
Đầu phun FireWorks hình 3 tầng
 • Đầu phun FlowerJet hình bông hoa 3 tầng

Đầu phun FlowerJet hình bông hoa 3 tầng
Đầu phun FlowerJet hình bông hoa 3 tầng

Bảng báo giá thiết bị đài phun nước nghệ thuật

Bảng báo giá thiết bị đài phun nước: Đầu phun Nozzle, Đầu phun Foamjet, Đầu phun Cascade, Đầu phun Waterdancing.

Đầu phun Cascade hình cây thông - Bảng báo giá thiết bị đài phun nước nghệ thuật

Đầu phun Cascade

Đầu phun Cascade hình cây thông phi 27, 40- 200kpa, Q=2-4m3/h, chiều cao cột nước  1-4m.Chất liệu hợp kim mạ inox.  

450.000 Đ
Đầu phun Nozzle hình tia nước

Đầu phun Nozzle

Đầu phun Nozzle hình tia nước.inlet 9.6mm ren ngoài, outlet 3mm. 50- 150kpa, Q=0.1-1 m3/h, chiều cao cột nước  1-3m. Chất liệu hợp kim si inox                                                                                   
65.000 Đ
Đầu phun Geishe hình cột

Đầu phun Geishe

Đầu phun Geishe hình cột nước nhọn. Inlet phi 34,  50- 150kpa, Q=3-5m3/h, chiều cao cột nước  0.5-3m. Chất liệu hợp kim si inox                                                               
550.000 Đ
Đầu phun Colum

Đầu phun Colum

Đầu phun Colum (hú đèn) hình cột nước lớn có sủi bọt khí. Inlet phi 34,  50- 150kpa, Q=3-5m3/h, chiều cao cột nước 0.5-3m. Chất liệu hợp kim si INOX
850.000 Đ
Đầu phun Foamjet

Đầu phun Foamjet

Đầu phun Foamjet sủi bọt khí. Inlet phi 34,  50- 200kpa, Q=10-15m3/h, chiều cao cột nước 02-3m. Chất liệu sứ trắng                                                               
570.000 Đ
Đầu phun Mushroom

 Đầu phun Mushroom

Đầu phun Mushroom hình cây nấm (dù). Inlet phi 21,  20- 40kpa, Q=1m3/h, chiều cao cột nước 0.2m. Chất liệu hợp kim mạ inox   
400.000 Đ
Đầu phun Fanjet hình cánh quạt

Đầu phun Fanjet

Đầu phun Fanjet hình cánh quạt (mỏ vịt). Inlet phi 27, có chỉnh.  30- 80kpa, Q=3-7m3/h, chiều cao cột nước 0.3-0.8m. Chất liệu si inox                                                                 
450.000 Đ
Đầu phun Finger hình rẻ quạt

Đầu phun Finger

Đầu phun Finger hình rẻ quạt (bàn tay 7 tia). Inlet phi 34,  50- 80kpa, Q=5 -8m3/h, chiều cao cột nước 2-3m. Chất liệu si inox                                                        
980.000 Đ
Đầu phun Waterdancing 6 tia nước

Đầu phun Waterdancing

Đầu phun Waterdancing hình 6 tia nước múa. Inlet phi 34,  75kpa, Q=3.5 m3/h, chiều cao cột nước 3m. Chất liệu si inox  
2.350.000Đ
Đầu phun FireWorks hình 3 tầng

Đầu phun FireWorks

Đầu phun FireWorks hình 3 tầng. Inlet phi 27,  40kpa, Q=5m3/h, chiều cao cột nước 2m. Chất liệu si inox
420.000Đ
Đầu phun FlowerJet hình bông hoa 3 tầng

Đầu phun FlowerJet

Đầu phun FlowerJet hình bông hoa 3 tầng lớn, 19 tia. Inlet phi 34,  20kpa, Q=12m3/h, chiều cao cột nước 2.3m. Chất liệu si inox  
1.650.000Đ
HÌNH ẢNH BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐÀI PHUN NƯỚC ĐỒNG

Quý khách cho nhu cầu mua thiết bị liên hệ Ms. Thương (0935.335.426)

Hình ảnh thi công đài phun nước nghệ thuật

Những ý tưởng thiết kế đài phun nước mini cho sân vườn