Hệ thống phao đài phun nước hồ tự nhiên

Hệ thống phao đài phun nước hồ nước tự nhiên - dongduongpro.com

Hệ thống phao đài phun nước hồ nước tự nhiên rất quan trọng. Mục đích nâng đỡ thiết bị đài phun. Nhà thiết kế phải tính hệ thống phao đài phun nước tính chính xác. Nếu không kinh nghiệm thì hệ thống vòi phun sẽ chìm dưới mặt nước hoặc nổi giàn khung thô khiển lên mặt nước.

Hệ thống phun nước cho hồ tự nhiên gổm các bộ phận:

  1. Vòi phun nước, đèn led
  2. Phao nổi đỡ bơm, dàn ống và vòi phun
  3. Hệ thống cáp neo
  4. Bơm chìm phun nước
  5. Lưới lọc rác
  6. Dây điện nối bơm và đèn với tủ điện đặt trên bờ

Hệ thống phao đài phun nước

Hệ thống phao cho đài phun nước hồ tự nhiên
Hệ thống phao đài phun nước hồ tự nhiên

Các mẫu hệ thống phao đài phun cho hồ nước tự nhiên như ao hồ, sông, suối..

Đầu phun nước dành cho hồ thiên nhiên
Đầu phun nước dành cho hồ thiên nhiên

Đầu phun nước dành cho hồ tự nhiên
Đầu phun nước dành cho hồ tự nhiên

Quy trình thiết kế nhạc nước

Thiết kế sàn phun nước