Tìm hiểu về nước hồ bơi
Thông tin hồ bơi

Tìm hiểu về nước hồ bơi

02/11/2016

Tìm hiểu về nước hồ bơi Tìm hiểu về nước hồ bơi – Bơi là một môn thể thao mang lại nhiều lợi ích. Bơi giúp cơ thể khỏe mạnh, cân đối. Trút bỏ mọi […]

Thông tin hồ bơi

Những nguyên nhân làm nước hồ bơi đục

02/11/2016

NHỮNG NGUYÊN NHÂN LÀM NƯỚC HỒ BƠI ĐỤC Những nguyên nhân làm nước hồ bơi đục – Nguyên nhân chính làm đục hồ bơi chủ yếu là nước chưa được ổn định, độ pH quá […]

Các bệnh khi tắm hồ bơi
Thông tin hồ bơi

Các bệnh khi tắm hồ bơi

02/11/2016

CÁC BỆNH KHI TẮM HỒ BƠI Các bệnh khi tắm hồ bơi – Bể bơi được tiếp xúc với toàn thân thể con người và vì thế dễ bị ô nhiễm. ô nhiễm có thể […]

Tổng độ cứng trong nước hồ bơi
Thông tin hồ bơi

Tổng chất rắn hòa tan

02/11/2016

TỔNG CHẤT RẮN HÒA TAN TRONG NƯỚC BỂ BƠI Tổng chất rắn hòa tan (TDS) là bao gồm tổng số lượng vật chất hòa tan trong nước. Tổng chất rắn hoà tan TDS trong hồ bơi […]

Chống thấm bể bơi
Thông tin hồ bơi

Chống thấm hồ bơi

01/11/2016

CHỐNG THẤM HỒ BƠI Trải qua nhiều công trình từ làm mới, cải tạo và nâng cấp hồ bơi, mới thấy tầm quan trọng của việc chống thấm. Bởi xử lý khắc phục rất tốn […]

Thông tin hồ bơi

Tổng độ cứng trong nước hồ bơi

01/11/2016

TỔNG ĐỘ CỨNG TRONG NƯỚC HỔ BƠI LÀ NGUYÊN NHÂN ĂN MÒN THIÊT BỊ Tổng độ cứng trong nước hồ bơi đề cập đến tổng khoáng chất có trong nước. Điều này được tạo thành […]