Béc phun nước tưới cỏ, vòi phun xoay 360, thiết bị tưới WeatherMatic

Béc phun nước tưới cỏ, vòi phun xoay 360, vòi phun nước tưới cây

BÉC PHUN NƯỚC TƯỚI CỎ – VÒI PHUN XOAY 360

Béc phun nước tưới cỏ, vòi phun xoay 360, thiết bị tưới Weathermatic là loại điều chỉnh được tưới góc, có rãnh xoay giúp điều chỉnh góc tưới dễ dàng, không sợ trơn trượt. Mẫu béc phun nước xoay thiết kế giống nhau. Lưu lượng nước nhiều hay ít, tùy thuộc vào chọn bán kính tưới của từng loại béc tưới cỏ. Phụ thuộc vào việc điều chỉnh góc tưới của vòi phun xoay 360. Bán kính béc phun nước tưới cỏ có thể đạt tối đa 5m.

Các mẫu đầu phun nước tưới cây, béc phun nước tưới cỏ, vòi phun xoay 360, vòi phun nước tưới cây, vòi phun nước tự xoay.

Béc phun nước xoay dùng để lắp trên top bình tưới sprayer, được nối với co ren ngoài 16mm x 1/2″

Sử dụng linh hoạt và giảm được số lượng vòi tưới trên cùng một phạm vi.

Mã màu riêng nhiều dễ nhận diện. Mỗi màu sẽ có bán kính tưới khác nhau từ 2.4m – 5m

Béc phun nước tưới cỏ 8A:

 • Béc phun nước tưới cỏ 8A.
 • Màu vàng.
 • Bán kính tưới: 2.4m.
 • Áp tưới: 1.4 – 2.8 bar.
Béc phun nước tưới cỏ sân vườn thiết kế ở khu có diện tích nhỏ kéo dài
Béc phun nước tưới cỏ sân vườn thiết kế ở khu có diện tích nhỏ kéo dài

Béc phun nước tưới cỏ 10A:

 • Vòi phun xoay 360 10A
 • Màu đỏ
 • Bán kính tưới: 3.0m
 • Áp tưới: 1.4 – 2.8 bar
Béc phun nước xoay 10A - vòi phun xoay 360 độ tưới cỏ sân vườn
Béc phun nước xoay 10A – vòi phun xoay 360 độ tưới cỏ sân vườn

Béc phun nước tưới cỏ12A:

 • vòi phun nước tưới cây 12A.
 • Màu xanh.
 • Bán kính tưới: 3.5m.
 • Áp tưới: 1.4 – 2.8 bar.
vòi phun nước tưới cây12A - Thiết kế tưới các khu góc chết có diện tích nhỏ
vòi phun nước tưới cây12A – Thiết kế tưới các khu góc chết có diện tích nhỏ

Vòi phun xoay 360 15A:

 • vòi phun xoay 360 – 15A
 • Màu đen
 • Bán kính tưới: 4.6m
 • Áp tưới: 1.4 – 2.8 bar
vòi phun xoay 360 - Thiết kế nơi có diện tích tưới cỏ rộng
vòi phun xoay 360 – vòi phun nước tự xoay – Thiết kế nơi có diện tích tưới cỏ rộng

Béc phun nước xoay 17A:

 • vòi phun xoay 360 – 17A
 • Màu xám
 • Bán kính tưới: 5m
 • Áp tưới: 1.4 – 2.8 bar
vòi phun xoay 360 độ, Thiết kế chính giữa các thảm cỏ
vòi phun xoay 360 độ, vòi phun nước tự xoay, Thiết kế chính giữa các thảm cỏ

Bình tưới Sprayer LX-04, LX-12 dùng cho vòi phun nước tưới cây, cỏ sân vườn cho vòi phun nước tự xoay.

Bình tưới LX4 và LX12 - vòi phun nước tự xoay
Bình tưới LX4 và LX12 – vòi phun nước tự xoay – vòi phun nước tưới cây

Bình tưới cỏ LX-04: Béc phun nước xoay LX12 dùng tưới cỏ, vòi phun nước tự xoay.

 • Nhô lên khỏi mặt đất khi tưới 10cm.
 • Dễ dàng kéo lên và lắp đặt dễ dàng.

Bình tưới cỏ LX12: Béc phun nước xoay LX12 dùng tưới cây hoa bụi

 • Nhô lên khỏi mặt đất khi tưới 30cm.
 • Dễ dàng kéo lên và lắp đặt dễ dàng.

Các lưu ý khi lắp đặt Béc phun nước xoay:

 • Béc phun nước xoay được đặt dưới mặt đất 1cm. vòi phun nước tưới cỏ nhô lên trên mặt đất sẽ bị hư hỏng khi có ai đó đạp lên, hoặc người làm vườn dùng máy cắt cỏ.
 • Tại thân bình tưới sprayer ta nên đặt lưới chặn rác, cặn trước khi nước ra khỏi vòi phun nước tưới cây. Trong trường hợp ta không dùng bộ lọc chung sau bơm, hay nguồn nước trước khi vào hệ thống tưới phải có lươi lọc riêng này.
 • Đối với nguồn nước là giếng khoan, lượng cát chảy trong nước rất cao. Nên dễ bào mòn béc phun nước xoay. Tốt nhất là dùng bộ lọc đĩa Azud – AZUD MODULAR 100
 • Chống nghẽn cặn rác cho vòi phun nước tưới cây.

Các phụ kiện co, ống mềm để đấu nối đến bỉnh tưới Sprayer LX04 và LX12:

Co ren ngoài ống 16mm x 1/2″ chuyên dùng tưới cảnh quan

Co ren ngoài 16mmx1/2" gắn với bình tưới LX04 - Vòi phun nước tưới cây
Co ren ngoài 16mmx1/2″ gắn với bình tưới LX04 – Vòi phun nước tưới cây

Một đầu vặn vào ống 16mm, đầu kia vặn vào bình tưới sprayer và đai khởi thủy.

Bản vẽ kết nối giữa ống HDPE – Bình tưới LX4 – vòi phun nước tự xoay

Chi tiết bản vẽ kết nối giữa ống HDPE và béc phun nước xoay
Chi tiết bản vẽ kết nối giữa ống HDPE và vòi phun nước tưới cây

Xem thêm 2 bài viết dưới đây bạn sẽ biết thiết kế và tự làm một hệ thống tưới cỏ sân vườn.

Hướng dẫn thiết kế tưới cỏ sân vườn đúng cách

Chọn các thiết bị béc tưới hợp lý