Lọc Armas

Bộ lọc đĩa tự động Armas AutoFlush

Bộ lọc đĩa tự động Armas AutoFlush được xây dựng bằng cách lắp ráp nhiều đĩa tổng hợp nhỏ được sản xuất từ vật liệu polypropylen trên thân bộ lọc với cấu trúc lõi đỡ. […]