Tính tổn thất đường ống cho hệ thống đường ống tưới cây

Tổn thất đường ống cho hệ thống tưới cây- dongduongpro.com

Tổn thất khi nước tưới cây vận chuyển qua đường ống phụ thuộc vào:

  • Tiết diện ống tưới. ( Tiết diện ống càng lớn thì tổn thất càng thấp)
  • Vật liệu làm ống. Hệ số ma sát trên bề mặt bên trong ống. (bằng HDPE hay uPVC)
  • Vận tốc của nước trong đường ống. (Vận tốc cao thì tổn thất lớn)
  • Phụ kiện ống nước tưới. (càng ít co, tê càng tốt, đường ống nước ngắn nhất, dùng lơi thay co để giảm độ va cản nước )
  • Ống đi trong lòng đất phải đủ cứng không bị móp, dập làm giảm tiết diện.

Bảng tra tổn thất áp lực qua đường ống tưới nước cho cây.

Qui đổi inch ra mm: 1″ : ống 34, 1.1/4″: ống 42, 1.1/2″ ống 49, 2″: ống 60, 2.1/2″: ống 75, 3″: ống 90

BẢNG TRA TỔN THẤT (BAR/100M)

Bảng tra tổn thất đường ống cho hệ thống đường ống tưới cây

Theo bảng trên với lưu lượng bơm 10 m3/h, đường kính ống 2″ (ống 60mm) với vận tốc 1,5 m/s thì 100m ống 60mm tổn thất 0.43 bar.

Ngoài ra ta phải chọn đường kính ống tưới phù hợp với lưu lượng nước tưới sao cho đảm bảo tốn thất qua đường ống cho phép ống đồng thời giảm chi phí đường ống.

 Bảng tra chọn đường ống và bơm theo lưu lượng.

Chọn bơm chìm cho đài phun nước

Thiết kế hệ thống tưới cỏ