Thiết bị lọc Azud trong công nghiệp

Thiết bị lọc công nghiệp

ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NHIỆP – VÒI PHUN KIM

Việc lắp đặt một hệ thống AZUD loại bỏ nguy cơ gây tắc đầu phun, vòi phun, ống và các khe hở nhỏ. Nó cũng giúp trong việc giảm quy mô xây dựng trong hệ thống và sự tích tụ của các chất rắn lắng trong thùng thu gom nước thải.

LỌC NƯỚC VÒI PHUN KIM