Hệ thống xử lý nước tàu thủy

Hệ thống xử lý nước tàu dằn - ballast

Xử lý nước khử trùng cho tàu thủy

  • Ứng dụng: Lọc để xử lý khử trùng nước tàu.
  • Nguồn nước: nước biển, sông và nước từ các hồ lớn.

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DẰN TÀU