Xử lý nước cấp

Ứng dụng lọc azud trong xử lý nước thải

26/02/2017

Các chi phí và hiệu quả của xử lý nước thải liên quan trực tiếp đến lượng chất rắn lơ lửng trong nước. Việc sử dụng hệ thống AZUD cho phép: – Tăng hiệu quả […]

Xử lý nước cấp

Hệ thống xử lý nước tàu thủy

26/02/2017

Xử lý nước khử trùng cho tàu thủy Ứng dụng: Lọc để xử lý khử trùng nước tàu. Nguồn nước: nước biển, sông và nước từ các hồ lớn.   HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC […]

Xử lý nước cấp

Xử lý nước tưới trong nông nghiệp

26/02/2017

Xử lý nước tưới trong nông nghiệp Ứng dụng: Khử trùng nước ô nhiễm cho nhà kính, lọc thô để bảo vệ bơm, lọc rát đầu nguồn. Nguồn nước: Hồ chứa, sông, giếng, ao tưới… Công nghệ […]