Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt

Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt

Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt

Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt – Cty Đông Dương cung cấp thiết bị tưới nhỏ giọt, ống tưới nhỏ giọt cho các loại cây trồng ăn trái và cây công nghiệp. Liên hệ Website : irrigation.com.vn

Vùng rễ tích cực tập trung

Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt
Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt
 • Rễ tập trung trong vùng đất xác định và qua đó tiết kiệm được năng lượng của cây trồng.
 • Nâng cao hiệu quả của việc hấp thu nước và chất dinh dưỡng. Phát triển độ ẩm và độ thông thoáng tối ưu cho đất
Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt
Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt

Những lợi ích của vùng khô

Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt
Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt
 • Giảm sự phát triển của cỏ dại.
 • Giảm chi phí nhân công, máy móc và chi phí diệt cỏ dại.
 • Tạo sự di chuyển dễ dàng cho nhân công và máy móc trong diện tích trồng trọt
 • Ngăn ngừa sự xói mòn giữa các cây trồng

Những lợi ích của vùng ướt

Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt
Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt
 • Duy trì ẩm độ liên tục dọc theo rễ cây trồng.
 • Cho phép không khí duy trì trong vùng ướt.
 • Tập trung rễ tích cực của cây trồng trong vùng ướt.
 • Dải ướt liên tục sẽ tạo ra khối lượng cho rễ tích cực của cây.
 • Ngăn ngừa sự phát triển độ mặn của đất trong vùng ướt.

Vùng ướt theo từng loại đất

 • Hình dạng của vùng ướt tuỳ thuộc vào đặc tính cấu tạo của đất.
 • Đối với đất nhẹ, nước phân bổ hẹp và sâu hơn.
 • Đối với đất nặng, nước phân bổ có hình giống như hình cầu.

Khoảng cách giữa đầu nhỏ giọt trên ống nhỏ giọt

Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt
Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt
 • Yêu cầu khoảng cách dripper cho đất nặng: 0.50 – 1.00 m.
 • Yêu cầu khoảng cách dripper cho đất vừa : 0.30 – 0.50 m.
 • Yêu cầu khoảng cách dripper cho đất nhẹ : 0.20 – 0.30 m.
 • Khoảng cách đầu nhỏ giọt phải được cân nhắc với kết cấu đất và yêu cầu của cây trồng.
 • Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt

Những lợi ích của tưới nhỏ giọt

 • Tưới nhỏ giọt với lưu lượng thấp mang lại:
 • Độ ẩm đất đồng đều và tối ưu.
 • Tạo sự thông thoáng hoàn hảo cho đất.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng nước.
 • Nâng cao hiệu quả hấp thu dinh dưỡng.
 • Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt

Xem video Nguyên lý hoạt động tưới nhỏ giọt

Bảng báo giá các béc tưới cây

Giải pháp trồng rau sạch hiện nay