Lọc thô trước khi xử lý

Lọc thô trước khi xử lý

Khi nước thải từ một quá trình không thể được xử lý với đường thoát nước hoặc thông qua các kênh thông thường vì hàm lượng chất rắn của nước thải cao hơn mức cho phép, việc lắp đặt một hệ thống lọc AZUD có thể làm giảm mức độ chất rắn xuống mức chấp nhận được của nước thải được xử lý.

Lọc nước thải giảm cặn rác trong xử lý
Lọc nước thải giảm cặn rác trong xử lý nhằm giảm chi phí

Lọc nước thải trước khi xử lý

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất

Điện thoại : 08-37.260.813 – 0913.630.908 (Mr. Đông)