Phương trình điện phân muối bể bơi

Phương trình điện phân muối bể bơi - Máy điện phân muối tạo clo

Thiết bị điện phân muối là một trong những công nghệ xử lý nước hồ bơi, công nghệ này được áp dụng trên nguyên tắc dùng thanh điện cực phân tích muối NaCl nồng độ 0,5%. Thiết bị tự phân tích muối (được cho vào trong nước bể bơi lần đầu) tạo ra Chlorine để khử trùng cho nước, loại bỏ hoàn toàn việc phải cấp Clo cho bể bơi.

Với công nghệ dùng điện phân muối này ta chỉ việc đổ muối ăn tinh, hoặc muối công nghiệp vào bể bơi 1 lần đầu từ 5 đến 6kg/m3. Phương trình điện điện phân muối bể bơi sẽ điện phân muối về 2 cực: Na + về cực âm(catot) và Clo – về cực dương (anot) theo các phản ứng hóa học sau:

phương trình điện phân muối bể bơi :

Phương trình điện phân muối bể bơi
Phương trình điện phân muối bể bơi

Phương trình điện phân muối bể bơi:

Chất ban đầu là Nacl (muối ăn hoặc muối công nghiệp) và H2O.

1. Muối trong nước tạo ra khí Clo, Hydroxit Natri, Khí Hydro.

  • 2NaCl + 2H2O> Cl2 + 2NaOH + H2

2. Khí Chlorine và Hydroxit Natri kết hợp với nhau để tạo ra Hypochlorite Natri, muối và nước.

  • Cl2 + 2NaOH> NaOCl + NaCl (muối) + H2O (nước)

3. Khi kết hợp với nước, Hypochlorite Natri sản xuất axit Hypochlorous.

  • NaOCl + H2O> HOCl + NaOH

4. Axit Hypocholous làm nhiệm vụ oxy hóa khử.

  • HOCl> HCl + O

5. Phần dư còn lại tạo thành muối và nước.

  • NaOH + HCl> NaCl + H2O

Vì vậy, phản ứng cuối cùng kết thúc tạo ra với những chất ban đầu Nacl

Tiêu chuẩn hóa chất bể bơi:

  • Cho dư: 1000 ppm – 3000ppm
  • Độ pH mùa hè 7.2 – 7.8 ppm Giá trị càng thấp thì càng tốt, nhưng trong phạm vi này
  • Tổng lượng kiềm (TA) 80 – 120 ppm
  • Muối 4,500 – 6,000 ppm

Xem sơ đồ phương trình điện phân muối bể bơi

Sơ đồ điện phân muối bể bơi
Sơ đồ điện phân muối bể bơi

Vì vậy, phản ứng cuối cùng kết thúc tạo ra với những chất ban đầu Nacl và H2O

Ưu và nhược điểm khi dùng điện phân muối bể bơi

Thiết bị điện phân muối :

Máy điện phân muối
Thiết bị điện phân muối

Xem video xử lý bể bơi bằng điện phân muối

Công nghệ xử lý nước khử trùng bằng phương trình điện phân muối bể bơi đang được đánh giá là hiệu quả vượt trội và thân thiện với môi trường so với các phương pháp xử lý nước bằng hóa chất truyền thống.

Chi phí xây dựng bể bơi kinh doanh
Nồng độ clo và pH nước bể bơi
Bộ điện phân muối Gemas