Tưới cảnh quan quảng trường Hậu Gaing
Video tưới cảnh quan

Video tưới cảnh quan Tỉnh Ủy Hậu Giang

25/10/2016

Công ty Đông Dương Chuyên thiết kế và lắp đặt hệ thống tưới cảnh quan, thiết kế hệ thống tưới tự động, tưới mướcc tự động rainbird, tưới cảnh quan, tưới cỏ sân vườn, tưới dải phân […]

Video tưới cảnh quan

Hệ thống tưới cảnh quan nhà máy bia Heineken

25/10/2016

Công ty Đông Dương Chuyên thiết kế và lắp đặt hệ thống tưới cảnh quan, thiết kế hệ thống tưới tự động, tưới mướcc tự động rainbird, tưới cảnh quan, tưới cỏ sân vườn, tưới dải phân […]